-All right, det meningslösa våldet är vi emot. Men hur ställer vi oss till det meningsfulla?

48