Att vafförsla? Lönehöjningar? Tänk vad jag hör dåligt periodvis.

vafforsla