-Bara en gång har jag haft fel. Men det visade sig så småningom att jag hade rätt i alla fall.

95