Det blir allt vanligare med hembränt, visar en ny undersökning.

36