En nyligen gjord undersökning visar att påven är snål.

87