Gösta hade börjat med två tomma händer, och forsatt med det.

39