Gottfrid var bekymrad. När skulle det bli folk av männchorna.

bekymmer