Judisk flicka/Jewish girl

Oil on canvas 20 x 20 cm