Kursen i negativt tänkande var verligen en positiv upplevelse, menade deltagarna.

51