Man säger att människan hotar naturen. Än naturen själv då, är den så särskilt näpen?

92