Nils-Åke tillhörde gruppen som gick under beteckningen ”vissa”.

55