Om foten går av: ligg alldeles stilla tills hjälp kommer.

84