Ralph hade alltid stått på den stora människans sida…

storamanniskan