Svenska folket har blivit egendomligare, visar en färsk undersökning.

67